Úvod

Vítejte na stránkách nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích

SAMSUNG DIGITAL CAMERAJsme nadací, jejímž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby kostel sv. Josefa, který je v dezolátním stavu, byl zrekonstruován a mohl sloužit širokému okolí pro pořádání kulturně společenských akcí a slavností, včetně akcí politicko výchovných a environmentálních. Tento památkově chráněný skvost Nýřanska by se měl stát společensko – kulturním stánkem Plzeňského regionu. Prostory kostela budou sloužit pro konání akcí organizovaných nejen obcí Úherce, ale i okolními obcemi a stejně tak budou prostory kostela využitelné i pro další subjekty mezi které může patřit i vaše firma, podnik nebo provoz.

I my se, jako řada nadací jejichž cílem je obnova kulturních památek se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků, bez kterých by naše záměry nešlo realizovat a náš společný cíl by se stal prázdným a neúspěšným. Od prvního okamžiku se snažíme získávat ze všech sil na obnovu kostela sv. Josefa finanční prostředky. Našimi jedinými zdroji jsou dotace z programů a fondů vyhlašovaných v rámci ČR a sbírky, které vyhlašujeme při všech možných příležitostech. Zisk ze sbírek zdaleka nepokryje ani ty nejzákladnější výdaje na stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu. U dotací je základní podmínkou spoluúčast dosahující zpravidla statisíce korun, které však na účtu nadace stále chybí.

Abychom mohli začít plnit závazek daný sobě a veřejnosti obracíme se na firmy, podniky a různé další subjekty se žádosti o pomoc při získávání finančních prostředků.

Věříme, že nám tímto způsobem při obnově kostela sv. Josefa v Úhercích napomůžete a společně se nám podaří splnit cíl v odpovídajícím časovém období.

Děkujeme předem za spolupráci a pomoc při obnově kostela sv. Josefa v Úhercích a doufáme, že nám pomůžete završit snahu o obnovu architektonického a společenského skvostu regionu.