O nadaci

OLYMPUS DIGITAL CAMERANadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích vznikla v roce 2006 a v tomtéž roce byla zaregistrována Krajským soudem v Plzni. Hlavním cílem nadace, kterou tvoří sedm členů správní rady a tři členové kontrolní komise je dosáhnout toho, aby kostel který byl převzat od církve obcí Úherce a po vzniku nadace následně převeden do majetku nadace a byl v dezolátním stavu, byl zrekonstruován do své původní podoby a mohl sloužit obci a dalším společenským a správním subjektům, včetně firem a společností pro pořádání kulturně společenských akcí a slavností. Přibližně do roku 2000 kostel chátral, nebyl nijak využíván, církev z kostela odvezla veškerý hodnotný mobiliář včetně varhan a části vitráží z oken a objekt zůstal přístupný vandalům a nepřízni počasí.

V období mezi rokem 2000 a 2005 byla obcí provedena jednoduchá opatření, aby nedošlo k dalším škodám, které by objekt klasifikovaly jako havarijní. V úplném počátku byl zadán nadací projekt, který obsahoval všechny potřebné práce k tomu, aby kostel mohl sloužit občanům a společnostem jako stánek kultury a samozřejmě stanovil rozpočet, který v roce 2006 činil 36 mil korun. Od vzniku nadace začaly podle schváleného plánu systematické stavební práce. Každoročně je prostavěno na rekonstrukci kostela průměrně milión korun. Prostavěné peníze jsou z dotací MK ČR na obnovu památek, z pravidelných ročních příspěvků obce Úherce a příspěvků sponzorů. Příspěvek obce je po dotaci MK nejvýznamnější a bez tohoto příspěvku by nebylo možné dostát povinnosti dané dotačním titulem, to je 15 – 20% podíl z celkové částky z vlastních prostředků nadace. Protože nadace není výdělečně činnou institucí, je nabíledni, že peníze musí členové shánět, kde se dá. Do současné doby byly v rámci rekonstrukce nebo obnovy kostela provedeny základní zabezpečovací práce vedoucí k tomu, aby kostel přestal chátrat a byl zajištěn proti působení počasí a vandalů to je zajištění oken a vstupů do kostela, byla kompletně opravena a renovována věž, střecha včetně krovu, v současné době jsou renovovány stropní konstrukce a stropy. Tyto práce jsou rozloženy do dvou let. Dále potom budou práce pokračovat na rekonstrukci vnitřních partií kostela to je elektrika, omítky, okna, dlažby apod. Průběžně probíhají jednání s církví ve věci navrácení do kostela alespoň části mobiliáře a navrácení zvonů, respektivě zvonu do věže.