O nadaci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

O nadaci

Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích vznikla v roce 2006 a v tomtéž roce byla zaregistrována Krajským soudem v Plzni. Hlavním cílem nadace, kterou tvoří šest členů správní rady a tři členové dozorčí rady, je dosáhnout toho, aby kostel, který byl převzat      od církve obcí Úherce a po vzniku nadace následně převeden do majetku nadace a který byl v dezolátním stavu, byl zrekonstruován do své původní podoby a mohl sloužit obci Úherce  a dalším společenským  a právním subjektům, včetně firem a společností, pro pořádání kulturně společenských akcí a slavností. Přibližně do roku 2000 kostel chátral, nebyl nijak využíván, církev z kostela odvezla veškerý hodnotný mobiliář, včetně varhan a části vitráží z oken, takže objekt zůstal přístupný nepřízni počasí a vandalům.

V období mezi rokem 2000 a 2005 byla obcí provedena jednoduchá opatření, aby nedošlo k dalším škodám, které by stav objektu klasifikovaly jako havarijní. V úplném počátku vzniku nadace byl nadací zadán projekt obnovy kostela a stanoven rozpočet, který v roce 2006 činil 36 milionů korun. Projekt obsahoval všechny potřebné práce k tomu, aby kostel po opravě mohl sloužit občanům a společnostem opět jako stánek kultury.

Od vzniku nadace začaly podle schváleného plánu systematické opravné stavební práce. Každoročně se na rekonstrukci kostela prostavěl průměrně jeden milión korun. Prostavěné peníze jsou získávány z dotací Ministerstva kultury ČR (MK) na obnovu památek, z pravidelných ročních příspěvků obce Úherce a z příspěvků sponzorů. Příspěvek obce        na obnovu kostela je po dotaci MK nejvýznamnější finanční částkou, bez tohoto příspěvku by nebylo možné dostát povinnosti dané dotačním titulem, který je podmíněn 15 – 20% podílem z celkové částky z vlastních prostředků nadace. Protože nadace není výdělečně činnou institucí, je nabíledni, že peníze musí členové nadace shánět, kde se dá.

Od roku 2007 do současné doby byly v rámci rekonstrukce nebo obnovy kostela provedeny nejen základní zabezpečovací práce vedoucí k tomu, aby kostel přestal chátrat a byl zajištěn proti působení počasí a vandalů, tj. zajištění oken a vstupů do kostela, ale postupně byla kompletně opravena a renovována střecha kostela včetně krovu, fasáda věže, oprava dveří, byla provedena oprava stropní konstrukce a dřevěného záklopového stropu kostela, oprava podlahy kůru (kruchty), zlacení dřevěného zábradlí a nutné stavební opravy kůru.

V roce 2016 započalo restaurování vitráží v oknech kostela: v I. etapě tři okna v jižním průčelí s motivem sv. Norberta, tři okna v severním průčelí, kde je zobrazen blahoslavený Hroznata a kláštery Chotěšov a Teplá, dvě okna v západním průčelí s motivem z bucen         s malovanou bordurou, pět oken presbytáře, částečná elektroinstalace včetně zabezpečovacího zařízení v kostele, instalace věžních hodin, rekonstrukce dřevěných dveří   a oken, v roce 2017  v II. etapě byly rekonstruovány vitráže v šesti oknech hlavní lodi s motivem z bucen a malovanou bordurou na jižní a severní straně kostela, byla provedena obnova oken na půdě a na schodišti na kůr, restaurování mříží na oknech ve spodní části kostela, obnova stropu v sakristii, do věže byl znovu zavěšen po zrestaurování původní zvon, byla provedena částečná obnova el. rozvodů, el. pohon hodin a zvonu.

V roce 2018 budou práce pokračovat na rekonstrukci vnitřních částí kostela – obnova omítek presbytáře, obnova dveří a pěti okem v presbytáři apod. Průběžně probíhají jednání s církví ve věci navrácení do kostela alespoň části původního mobiliáře.

Číslo účtu nadace : 35-1661600227/0100, KB Nýřany, Benešova 1118, 330 23 Nýřany