Úvod

Vítejte na stránkách nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Jsme nadací, jejímž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby kostel sv. Josefa, který byl            na přelomu tisíciletí v dezolátním stavu, byl zrekonstruován a mohl sloužit širokému okolí pro pořádání kulturně-společenských akcí a slavností, včetně akcí politicko-výchovných          a environmentálních. Tento památkově chráněný skvost Nýřanska by se měl stát společensko-kulturním stánkem plzeňského regionu. Prostory kostela budou sloužit         pro konání akcí organizovaných nejen obcí Úherce, ale i okolními obcemi, a stejně tak budou prostory kostela využitelné i pro další subjekty, mezi které může patřit i Vaše firma, podnik nebo provoz.

I my, jako řada nadací, jejichž cílem je obnova kulturních památek, se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků, bez kterých by naše záměry nešlo realizovat a náš společný cíl by se stal prázdným a neúspěšným. Od prvního okamžiku se snažíme získávat finanční prostředky na obnovu kostela sv. Josefa ze všech sil. Našimi jedinými zdroji jsou dotace z programů a fondů vyhlašovaných v rámci České republiky a sbírky, které vyhlašujeme při všech možných příležitostech. Zisk ze sbírek zdaleka nepokryje ani ty nejzákladnější výdaje na stavební práce, které jsou spojené s rekonstrukcí objektu. U dotací je základní podmínkou spoluúčast nadace dosahující zpravidla statisíce korun, které však  na účtu nadace stále chybí. Abychom mohli plnit závazek daný sobě a veřejnosti, to jest provést a dokončit rekonstrukci kostela sv. Josefa, obracíme se na firmy, podniky a různé další subjekty se žádostí o pomoc při získávání finančních prostředků na obnovu kostela.

Věříme, že napomůžete finančním příspěvkem k tomu, aby se mohl objekt kostela sv. Josefa v Úhercích opět zaskvět v plné kráse a mohl sloužit kulturnímu životu regionu v dohledné budoucnosti.

Děkujeme předem za spolupráci a pomoc při obnově kostela sv. Josefa v Úhercích                 a doufáme, že nám tak pomůžete završit snahu o obnovu architektonického                           a společenského skvostu regionu.

Pro konkrétní podání informací a upřesnění formy spolupráce neváhejte kontaktovat naši nadaci.

Předseda nadace Miroslav Píšek, e-mail: mir.pisek@seznam.cz, tel.: 734 604 173

Členka správní rady nadace Mgr. Vlasta Hanauerová, e-mail: vlasta.hanauerova@nyrany.cz,

tel.: 728 942 668.

 

Výzva pro návštěvníky webu:

Prosíme o případné poskytnuti fotografií kostela sv. Josefa z období do roku 2000 z Vašeho soukromého archivu – pořídíme kopie snímku a vrátíme; kontakt viz výše.

Číslo účtu nadace : 35-1661600227/0100, KB Nýřany, Benešova 1118, 330 23 Nýřany