O kostele

Uherce_kostel_2Kostel je svým architektonickým pojetím i hmotou neopominutelnou dominantou krajiny. Kostel sv. Josefa je evidován jako památkově chráněný objekt s registračním číslem ÚSKP 1639.
Původní kostel byl vystavěný v letech 1739 – 1750, věž byla přistavěna v roce 1827. Kostel byl zasvěcen patronovi sv. Josefovi a byl přidělen pod správu chotěšovské fary. V roce 1785 byl kostel obsazen samostatným farářem a obdržel vlastní faru. V roce 1899 byl kostel stržen pro svoji sešlost a byl nahrazen provizorním kostelem ze dřeva. V roce 1901 byl dokončen namístě dřevěného kostela, za přispění místních sedláků, kostel nový, zděný podle plánů plzeňského architekta Františka Josefa Erharta v duchu pseudorománského slohu. Oltář zhotovila firma Schreiner z Řezna, malby v oknech umělecký ústav Maier z Mnichova a varhany postavil Krištof Mueller z Teplé. Rozlehlá loď, k níž od jihu přiléhá věž, mohla pojmout až 1200 osob. Presbyterium je uzavřeno polokruhem. Fasáda je členěna bohatou štukovanou výzdobou poplatnou duchu pseudorománského slohu. Vitrážová okna byla bohatě zdobena mytologickými a liturgickými výjevy. Při vysvěcení kostela 15.12.1901, které provedl kardinál Dr. Václav Frind za asistence šestnácti kněží, byl současně vysvěcen jeden zvon zavěšený ve věži kostela.

Dle archivních dokladů zde byl v r. 1928 jeden zvon odlitý firmou Hilzer z Vídně r.1901.V květnu 1929 k němu firma R.Herold/ Chomutov dodala tři nové zvony. Při válečné rekvizici v r. 1942 byli tři z nich odvezené, ve věži kostela zůstal pouze samotný zvon h1 z  r. 1929 o hmotnosti 294 kg. Zvon byl v roce 1990 sejmut a převezen do kostela v Nýřanech.

Věž kostela, která dominuje širokému okolí je 45 m vysoká, základy věže  kostela jsou 7m  pod zemí.