Průběh oprav

Historie oprav kostela sv. Josefa v Úhercích:    výše dotace       prostředky nadace         celk. investice

————————————————————————————————————————–

 

Rok 2007

Obnova střechy lodi a části kněžiště kostela, fasády na věži od střechy do úrovně zvonové stolice

1 600 000 Kč       289 221 Kč                          1 886 038 Kč

Rok 2008

Obnova části fasády věže, oprava krovu, obnova střešního pláště včetně oplechování, oprava hlavních dveří

1 250 000 Kč       479 102 Kč                          1 779 102 Kč

Rok 2009

Obnova střešního pláště kostela                            500 000 Kč           200 821 Kč                          700 821 Kč

 

Rok 2010

Obnova střešního pláště kostela nad hlavní chrámovou lodí (severní a jižní strana), včetně klempířských prvků, hromosvod

500 000 Kč          250 480 Kč                          750 480 Kč

 

Rok 2011

Kompletní rekonstrukce fasády věže                    1 260 000 Kč       315 000 Kč                          1 575 000 Kč

 

Rok 2012

Obnova dřevěného záklopového stropu kostela  – I. etapa

690 000 Kč           154 810 Kč                          844 810 Kč

 

Rok 2013

Obnova stropu kostela II. etapa                                            520 000 Kč           154 063  Kč   674 063 Kč

Rok 2014

Obnova stropu III. etapa                                             600 000 Kč           218 894 Kč                          818 894 Kč

 

Rok 2015

Obnova stropu – dokončení stropních částí kostela, obnova podlahy kůru (kruchty), zlacení dřevěného  zábradlí a nutné stavební opravy kůru

600 000 Kč           206 895 Kč                          806 895 Kč

 

Historie oprav kostela sv. Josefa v Úhercích:   výše dotace        prostředky nadace         celk. investice

————————————————————————————————————————————–

 

Rok 2016

Restaurování vitráží v oknech kostela – I. etapa:

Tři okna v jižním průčelí, střední okno s motivem sv. Norberta, celkem 9,7 m2, tři okna v severním průčelí, střední okno s motivem blahoslaveného Hroznaty, boční okna                  s zobrazením klášterů v Chotěšově  a Teplé, dvě okna 105 x 400 cm a 1 okno 105 x 480 cm, dvě okna v západním průčelí s motivem z bucen (kulatá čirá skla) a malovanou bordurou celkem 6,3 m2, včetně ochranných sít  – zhotovitel Ing. Petr Zajác  – Vitráže, Cvikov

600 000 Kč               265 000 Kč                865 000 Kč

Z příspěvku obce Úherce ve výši  975 000 Kč bylo dále provedeno restaurování vitráží v pěti oknech presbytáře, částečná elektroinstalace včetně zabezpečovacího zařízení v kostele, rekonstrukce a instalace věžních hodin, restaurování zvonu včetně zařízení pro instalaci      do zvonice kostela :579 312 Kč

1 444 312 Kč

Rok 2017

Restaurování vitráží v oknech kostela – II. etapa:

Šest oken v hlavní lodi s motivem z bucen a malovanou bordurou – jižní strana a severní strana, zhotovitel  Petr Zajác DiS. – vitráže a sklenářství, Cvikov – rozpočet opravy oken:   860 000 Kč

Obnova oken na půdě a na schodišti na kůr, restaurování mříží na oknech ve spodní části kostela, navrácení zvonu do zvonice po zrestaurování, zlacení ruček na ciferníku věžních hodin, doplnění elektronického zabezpečení na věži :  270 000,- Kč

Celkem : 1 130 000,- Kč

 

Rok 2018

Obnova omítek presbytáře, obnova dveří a oken  (pět oken v presbytáři )

 

 

 

Kontakty:  Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích, Úherce čp. 17, 330 23 Nýřany

Číslo účtu nadace: 35-1661600227/0100 KB Nýřany, Benešova 1118, 330 23 Nýřany