Průběh oprav

PRŮBĚH FINANCOVÁNÍ OBNOVY KOSTELA

 

ROK 2007

 

OBNOVA STŘECHY LODI A PŘÍČNÉHO TRANSEPTU VČETNĚ ČÁSTI

KNĚŽIŠTĚ, FASÁDY NA VĚŽI OD STŘECHY DO ÚROVNĚ ZVONOVÉ STOLICE

 

DOTACE MIN. KULTURY                                       1 600 000,00

NADACE SPOLUÚČAST                                            289 221,00

 

CELKOVÁ INVESTICE                                           1 886 038,00 Kč

 

ROK 2008

 

OBNOVA FASÁDY VĚŽE, OPRAVA KROVU, OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ

 

DOTACE MIN.KULTURY                                        1 250 000,00

NADACE SPOLUÚČAST                                            479 102,58

 

popis :

 

OBNOVA FASÁDY VĚŽE                                        457 552,00

OPRAVA KROVU                                                      872 010,58

OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ                              399 540,00

OPRAVA HLAVNÍCH DVEŘÍ                                      50 000,00

 

CELKOVÁ OPRAVA 2008                                    1 779 102,58 Kč

 

 

ROK 2009

 

OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

 

DOTACE MIN. KULTURY                                           500 000,00

NADACE SPOLUÚČAST                                             200 821,00

 

CELKOVÁ INVESTICE                                             700 821,00 Kč

 

ROK 2010

 

OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA NAD HLAVNÍ CHRÁMOVOU LODÍ

(SEVERNÍ A JIŽNÍ STRANA) VČETNĚ KLEMPÍŠSKÝCH PRVKŮ

 

DOTACE MIN. KULTURY                                         500 000,00

NADACE SPOLUÚČAST                                           175 000,00

 

HROMOSVOD                                                               75 000,00

 

CELKEM INVESTICE 2010                                     750 480,00 Kč

 

 

CELKOVÉ NÁKLADY

 

2007                                                  1 886 038,00

2008                                                  1 779 102,58

2009                                                     700 821,00

2010                                                     750 480,00

 

CELKEM INVESTICE 2007 – 2010                    5 116 441,58 Kč

 

 

ROK 2011

 

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE FASÁDY VĚŽE

 

DOTACE MIN. KULTURY                                  1 260 000,00

SPOLUÚČAST NADACE                                       315 000,00

 

CELKEM INVESTICE 2011                              1 575 000,00 Kč

 

ROK 2012

 

OBNOVA STROPU KOSTELA I. ETAPA

 

DOTACE MIN. KULTURY                                     690 000,00

SPOLUÚČAST NADACE                                       154 810,00

 

CELKEM INVESTICE 2012                                   844 810,00 Kč

 

 

ROK 2013

 

OBNOVA STROPU KOSTELA II. ETAPA

 

DOTACE MIN. KULTURY                                     520 000,00

SPOLUÚČAST NADACE                                       154 063,00

 

CELKEM INVESTICE 2013                                    674 063,00 Kč

 

ROK 2014

 

OBNOVA STROPU III. ETAPA

 

DOTACE MIN. KULTURY                                      600 000,00

SPOLUÚČAST NADACE                                        218 894,00

 

CELKEM INVESTICE 2014                                    818 894,00 Kč

 

ROK 2015

 

OBNOVA STROPU,PODLAHY KÚRU A DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ KRUCHTY

 

DOTACE MIN. KULTURY                                      600 000,00

SPOLUÚČAST NADACE                                        206 895,00

 

CELKEM  INVESTICE 2015                                    806 895,00 Kč

 

CELKOVÁ OBNOVA 2007 – 2015     

   9 836103,50

 

ROK 2016

RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽÍ

 

OKNA SEVERNÍHO PRŮČELÍ S MOTIVEM BLAHOSLAVENÉHO HROZNATY

A ZOBRAZENÍ KLÁŠTERŮ V CHOTĚŠOVĚ A TEPLÉ

OKNA JÍŽNÍHO PRŮČELÍ S MOTIVEM sv. HROZNATY

ZÁPADNÍ PRŮČELÍ

DVĚ OKNA MOTIVEM Z BUCENA MALOVANOU BORDŮROU

 

DOTACE MIN. KULTURY                                    600 000,00

SPOLUÚČAST NADACE                                      206 894,00

 

 

DÁLE BYLI DÍKY OBCI ÚHERCE PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ OPRAVY

 

RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽÍ, OKNA PRESBYTÁŘE 5 ks

ČÁSTEČNÁ ELEKTROINSTALACE VČETNĚ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V KOSTELE

INSTALACE VĚŽNÍCH HODIN

 

 

CELKEM INVESTICE – 2016                           1 445 000,00 Kč       

 

CELKOVÁ OBNOVA 2007 -2016

11 281 104,50 Kč